Atelje Prizma d.o.o.

031 371 322
[email protected]

 
 

O podjetju

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1998. Sedež podjetja je na Cesti maršala Tita 7, na Jesenicah, nasproti Gorenjske banke in policijske postaje.

Ekipa je kombinacija mladih, ki prevzemajo vodilne vloge in manj mladih, ki jim pri tem pomagajo. Skupaj zmoremo več.


Smo podjetje, ki se ukvarja z izdelavo idejne zasnove objekta - IDZ, projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja - PGD, projektne dokumentacije za izvedbo - PZI, projektne dokumentacije izvedenih del - PID za vse vrste objektov - enostanovanjskih objektov, večstanovanjskih objektov, poslovnih objektov, prizidkov itd. ter vodenjem celotnega postopka do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Izdelujemo tudi potrebno dokumentacijo za lokacijske načrte oziroma občinske podrobnejše prostorske načrte - OPPN.

Naše stranke želimo kar najhitreje pripeljati do gradbenega dovoljenja, kar pomeni od pridobitve lokacijske informacije do pridobitve projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam. V najkrajšem času Vam po končani gradnji izdelamo potrebno projektno dokumentacijo, ki je potrebna v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

S kakovostno ponudbo storitev projektiranja in svetovanja želimo zadovoljiti interese in želje svojih strank. Tudi v naprej se bomo trudili ostati naročnikom zanesljiva in prijazna družba, na katero se lahko zaneseš tudi v najbolj nepredvidljivih situacijah.

 

Kje se nahajamo?

Poslovne prostore imamo v nadstropju in v podstrešju Titove 7 na Jesenicah (nad pizzerijo), nasproti Gorenjske banke in Policije.

Atelje Prizma