Atelje Prizma d.o.o.

031 371 322
info@atelje-prizma.si

 
 

Energetska izkaznica

Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-E (Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10.2.2012) že predpisuje njeno obveznost.

Energetska izkaznica stavbe (EI) je javna listina z referenčnimi podatki, ki omogoča primerjavo in oceno energetske učinkovitosti stavbe, vsebuje pa tudi priporočila za povečanje le te.

Energetsko izkaznico je dolžan predložiti lastnik stavbe oziroma najemodajalec. Pri prodaji ali oddaji stavbe ali njenega posameznega dela mora lastnik pri oglaševanju navesti razred energetske učinkovitosti stavbe z energetske izkaznice.


Energetska izkaznica bo v kratkem obvezna:


Poznamo dve vrsti energetskih izkaznic:

Veljavnost energetskih izkaznic je 10 let. V primeru, da se energetska učinkovitost stavbe spremeni, pa lahko stranka zaprosi za novo pred potekom 10 let.

Energetske izkaznice izdajajo pooblaščene pravne ali fizične osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo podeli minister. Izdelujejo jih posamezniki – neodvisni strokovnjaki, ki imajo veljavno licenco.

Ker je ministrstvo licence že podelilo, vam energetsko izkaznico izdelamo tudi mi.

 

Kje se nahajamo?

Poslovne prostore imamo v nadstropju in v podstrešju Titove 7 na Jesenicah (nad pizzerijo), nasproti Gorenjske banke in Policije.

Atelje Prizma